Supermarket Ival
Количка

Ако не сте доволни от качеството на продуктите ще ви върнем парите. 

Общи условия

В настоящите „Общи условия” ще се използват следните основни понятия:


1. “http://www.marketival.com“ е уебсайт представляващ ЕТ „Любомир Александров“ с БУЛСТАТ 823054901 със седалище и адрес на управление с.Студена ул.“Христо Ботев“ №244


1.1 Вписване в публични регистри: ЕИК 823054901 регистриран под идентификационен №0081922 от дата 04.02.2010 г. в КЗЛД като администратор на лични данни.


2.1 Надзорни органи:


(1) Комисия за защита на личните данни


Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,


тел.: (02) 940 20 46


факс: (02) 940 36 40


Email: [email protected], [email protected]


Уеб сайт: www.cpdp.bg


(2) Комисия за защита на потребителите


Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,


тел.: 02 / 980 25 24


факс: 02 / 988 42 18


гореща линия: 0700 111 22


Уеб сайт: www.kzp.bg2. Клиент е всеки потребител, който се е регистрирал с цел да ползва услугите, предлагани от ЕТ „Любомир Александров“ на интернет страницата http://www.marketival.com .


3. Доставчик е лице, занимаващо се с търговия или доставка на храни и напитки.


4. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.


5. Криптиране е начин за осигуряване скриването на информацията от тези, за които тя не е предназначена. Криптирането се извършва в комбинация с ключ – дума, число или фраза.


6. Интернет страница по смисъла на настоящите правила означава съставна и обособена част от уебсайт.


7. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.


8. Парола е избран от Клиента код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския (клиентския) му профил.


9. Потребителско име е избран от Клиента уникален код от букви, цифри и знаци, представляващ валиден адрес за електронна поща (Email) посредством които той се индивидуализира.


10. Клиентски профил е обособена част от сайта, съдържаща информация за Клиента, изисквана от ЕТ „Любомир Александров“ при регистрацията и съхранявана при ЕТ „Любомир Александров“, като достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.


11. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Прочетете внимателно условията за ползване. Това е споразумение, което регулира отношенията между Вас и ЕТ „Любомир Александров“. Споразумението включва условията, при които Вие можете да използвате нашия сайт, както и нашите задължения относно сроковете за доставяне и качеството на продуктите. Ако не приемате нашите условия за ползване на услугите, предлагани от ЕТ „Любомир Александров“, имате право да не използвате този сайт. ЕТ „Любомир Александров“ гарантира качеството на услугите, които предлага:


Всички услуги и продукти, които предлагаме, са създадени, за да задоволят нуждите на клиентите, използващи нашия сайт. Ако не се чувствате удовлетворени, ние бихме искали да знаем. Всеки наш клиент има право да използва нашите телефони, както и да пише до [email protected] Съветваме Ви в момента на доставката да прегледате доставените продукти. С приемане на поръчаните продукти и касовия бон,доставката се счита за приета.  При рекламация клиентите имат право да се обадят на нашите телефони за контакт.


ЕТ „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) ОБСЛУЖВАНЕ


Цени и наличност:


Ние от  ЕТ „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) целим да Ви предоставим селекция на продукти с доказали се качества на достъпни цени. Прикрепените снимки на продукти са илюстративни. Възможно е описанието на дадена снимка да не отговаря на основният текст в сайта. В този случай за определящо се взима наименованието на продукта и описанието му в сайта. Съществува възможност в определен момент от дадена стока да няма наличност но това се налага по причини извън обсега и влиянието на фирмата. Ако ние не сме в състояние да изпълним Вашата заявка, поемаме отговорността да се свържем с Вас и да Ви информираме. По Ваше желание можем да заменим стоката с друга подобна. ЕТ „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) си запазва правото да променя цените на продуктите и услугите.


Всички посочени в сайта цени на продукти са с включен ДДС.

 

Доставка на продукти и начини на плащане:


Извършваме доставки в гр.Перник и околните села.


Доставки се извършват всеки ден от седмицата от 10:00 до 18:30 часа(ако са направени до 18:00 часа)


Поръчки могат да се правят денонощно през сайта www.marketival.com, като поръчките направени след 18:00 часа на сайта на магазина се изпълняват на следващия ден.


Поръчки на телефон 076 592501 и 0882839418 се приемат до 18:00 часа.


Доставката е безплатна,при поръчка на стойност над 25,00 лева.


При поръчка на стойност по-ниска от 25,00 лева,цената на доставката е 3,00 лв.


При поръчка на стойност по-висока от 25,00 лева,услугата на доставката е безплатна.


При извършване на поръчка ще получите известие за потвърждаване на заявката на посочения от вас телефон или email.Доставките се извършват до два часа след тяхното подаване.


Имате опцията да изберете удобен за вас час и определен от вас ден,за извършване на услугата.При повече от една поръчка за един и същи час,доставката се извършва по ред на подаване на заявката.


За да получите доставката, трябва да ни дадете точен адрес, телефон за връзка и/или (e-mail) и името на получателя.


 В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват на нашите служители да доставят поръчаното от Вас, ЕТ „Любомир Александров“ (http://marketival.com) си запазва правото да измени часа или датата на доставката. Ние ще поемем отговорността да Ви информираме за забавянето. Ако адресът Ви е недостъпен за нашите служители, ще се свържем с Вас, за да намерим най-доброто решение.


В случай, че в посочения от Вас час на доставката на посочения адрес не бъдете открит и няма кой да приеме поръчката от Ваше име, нашият представител може допълнително да се свърже с Вас на посочения от Вас в поръчката телефон.


Възможност за разплащане - в брой


Права върху сайта и марката „Маркетивал“


Цялото съдържание на сайта, софтуер, снимки, графики, текстове и интерфейс са собственост на ЕТ „Любомир Александров“ (http://marketival.com). Това съдържание е направено с цел да помага на клиентите на сайта да се възползват максимално от нашите услуги.


 


Достъп до ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com):


Телефонните разходи, които правите, обаждайки се на нашите телефони, са за Ваша сметка.


Вие декларирате, че сте над 18 години и можете да участвате в това споразумение. Само Вие можете да оторизирате трети лица да използват вашето потребителско име и парола. Вие се съгласявате да информирате незабавно ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) за злоупотреби с потребителското ви име и парола.


Вие се задължавате да платите всички разходи, направени от Вас, както и тези, направени от трети лица, използвали Вашия клиентски профил. Вие се съгласявате и приемате да пазите клиентския си профил, както и цялата лична информация включваща адрес, телефонен номер, информация, електронен адрес и оторизираните лица да приемат поръчките ви.


Алкохолни напитки и тютюневи изделия имат право да поръчват лица над осемнадесет (18) години. Вие нямате право да поръчвате тези изделия за лица под осемнадесет (18) години. ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) си запазва правото да отказва поръчки на лица под осемнадесет (18) години, както и да изтрива клиентски профили.


Вие носите пълна отговорност за опазването на вашето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Вие сте длъжен незабавно да уведомявате ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на Вашето потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.


При ползване на Услугите, предлагани от ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com), Вие се задължавате, независимо дали сте направил поръчка или не:


да не нарушавате и да зачитате правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) услуги:


да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;


да не зареждате, изпращате, предавате, разпространявате или използвате по какъвто и да било начин и да не правите достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер или нецензурни съобщения, комерсиални съобщения, текстове и снимки с порнографско съдържание, компютърни вируси, текстове и софтуер, които са обект на закона за авторското право и сродните му права.;


да не извършвате злоумишлени действия. Вие изразявате съгласие, че използването на интернет и услугите предлагани в сайта е на Ваша отговорност.


ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) не носи отговорност за гаранциите, услугите и информацията, дадени от производителите на продукти или услуги.


ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) не дава гаранция, че информационният поток и функциите, предложени от сайта, са лишени от технически грешки, както и че сървърът, който го обслужва, не съдържа компютърни вируси и други вредни компоненти.


ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.


 


Вие в качеството ви на потребител сте длъжен да обезщетите ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които сте използвал, разположил на сървъра или където и да е в пространството на http://www.marketival.com изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез http://www.marketival.com в нарушение на закона, настоящите условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката.


ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите условия за ползване.


ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги.


Всички цели, за които ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) ще използва предоставената информация, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката. Информацията може да бъде използвана от ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния  e-mail адрес: [email protected]


Публикуваните материали в сайта се използват за законни цели. ЕT „Любомир Александров“ (http://www.marketival.com) контролира този сайт от своя централен офис намиращ се на ул. „Хр.Ботев №244  в село Студена област Перник. Ние не приемаме, че съдържанието на сайта може да се използва от други лица за други цели. Цените и наличността в сайта са обект на промяна без предварително предупреждение. Снимките на някой от продуктите са илюстративни и е възможно показаното там количеството да не отговаря на посоченото в описанието. При разглеждане и поръчка на даден продукт определящо е описанието и изписаното количество.ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА:


Ние осъзнаваме колко е важно да запазим Вашите лични данни и да Ви осигурим необходимото ниво на сигурност, когато използвате фирмения ни сайт. Това е причината да изградим специална фирмена политика свързана с използването на личните Ви данни. Текстовете по-долу ще ви разяснят каква информация ни е необходима, защо имаме нужда от нея и как я използваме. Ваше право е да ограничите нашия достъп до нея, както и да изтриете напълно Вашите лични данни от нашия сайт.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви осигури най-доброто преживяване. Научи повече.