Supermarket Ival
Количка

Ако не сте доволни от качеството на продуктите ще ви върнем парите. 

Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Ние осъзнаваме колко е важно да запазим Вашите лични данни и да Ви осигурим
необходимото ниво на сигурност, когато използвате фирмения ни сайт. Това е причината
да изградим специална фирмена политика свързана с използването на личните Ви данни.
Текстовете по-долу ще ви разяснят каква информация ни е необходима, защо имаме нужда
от нея и как я използваме. Ваше право е да ограничите нашия достъп до нея, както и да
изтриете напълно Вашите лични данни от нашия сайт.
Лична информация за физически лица, клиенти на сайта:
Име
Точен адрес, на който да бъде извършена доставката
Електронна поща
Телефон за контакт
Тази информация ни е необходима, за да можем да доставим продуктите на желания от
Вас адрес. Налага се да използваме Вашия телефон, за да потвърдим заявката, както и да
ви уведомим за настъпили промени или проблеми с нейното доставяне. Тази информация
се класифицира като лична и се пази в нашия фирмен сайт. В случай, че изберете да не
публикувате личните си данни (име, адрес, телефон, електронна поща), Вие няма да имате
възможност да се възползвате напълно от услугите, които предлагаме.
Как използваме информацията, която ни предоставяте:
Ние използваме предоставената ни информация, за да отговорим на Вашите очаквания.
Обработваме Вашите заявки, повишаваме нивото на услугата, изготвяме Ви персонален
профил с цел да улесним Вашето пазаруване и да ви спестим време, информираме ви за
нови продукти и предложения, които биха могли да представляват интерес за Вас. Ние
нямаме право да предоставяме персоналните Ви данни на трети лица или организации,
освен ако Вие не ни оторизирате да го направим. Описаните цели, за които се използва
информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ЕТ „Любомир
Александров“
ПРОУЧВАНИЯ:


ЕТ „Любомир Александров“си запазва правото да използва фирми, които да събират
информация от Вас, както и да провежда самостоятелно анкети и проучвания. Целта ни е
да създадем най-добрия асортимент от стоки и услуги. Това ще ни помогне да
удовлетворим Вас - нашите клиенти.
ГРАНИЦИ НА ФИРМЕНАТА НИ ПOЛИТИКА:
Нашият сайт може да съдържа линкове на други сайтове. Ние искаме да знаете, че от
момента, в който използвате някои от тези линкове, Вие ставате обект на тяхната фирмена
политика. Това освобождава ЕТ „Любомир Александров“от отговорност. Ние носим
отговорност само за нашата фирмена политика.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:
Ние полагаме дължимата грижа и отговаряме за защита на информацията за клиента,
станала ни известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите
условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени
действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от клиента при регистрацията, ние обозначаваме
задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от
отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите условия клиентът се
съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Ограниченията не се прилагат в случай, че клиентът или лица под негов контрол са
извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети
лица. В този случай ние имаме право да предоставим личната информация за клиента на
съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.


ВАШАТА СИГУРНОСТ:
Криптиране:
Ние осигуряваме високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на
сайта.
Изгубена или открадната информация:
Вие трябва да ни информирате, ако Вашето клиентско име, парола са откраднати, изгубени
или се използват против волята Ви. В такъв случай ние ще анулираме Вашия профил, за да
предотвратим злоупотреби.
 При ползване на обществени технически и програмни средства за достъп до
www.marketival.com (в интернет-клубове и др.), след приключване на престоя си на този
сайт да се уверите, че сте затворили потребителската си сесия преди да освободите
мястото си за друг потребител.
Промяна на личните данни:
Ако настъпи промяна в личните Ви данни (смяна на адрес, телефонен номер, електронна
поща), имате възможност да информирате нашия администратор. Това ще ни помогне да
изпълняваме поръчките Ви коректно.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви осигури най-доброто преживяване. Научи повече.